روشهای تشخیص پلاک

یا پلاک خوانی

برای تشخیص پلاک روشهای متعددی وجود دارد. از متداولترین روشهای ارائه‌شده در مقالات، استفاده از فیلتر لبه یاب سوبل برای استخراج محل پلاک است. در این شیوه میزان حجم پراکنش و گرادیان محلی در تصویر محاسبه می‌شود. کلیت این ایده بر اساس اختلاف میزان روشنایی بین نویسه‌های پلاک و زمینه پلاک است که به دلیل وجود لبه‌های زیاد ایجادشده توسط نویسه‌های پلاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در روش دیگری بر مبنای لبه یابی، پس از بهبود کیفیت تصویر خودرو، لبه‌های عمودی با استفاده از لبه یاب عمودی سوبل به‌دست می‌آیند. در ادامه لبه‌های اضافی و نویز پس‌زمینه حذف شده و در نهایت به کمک یک پنجره با اندازه‌ی مشخص به عنوان جستجوگر پلاک و کانوالو آن با تصویر حاصل از لبه یابی با در نظر گرفتن بیشترین چگالی، محل پلاک کشف می‌شود. این روش نسبت به اندازه‌ی پلاک حساس است؛ یعنی این‌که در صورت تغییر اندازه‌ی پلاک در تصویر، احتمال یافتن مکان آن کاهش خواهد یافت. کلا روشهای مبتنی بر لبه یابی، کاندیدهای متعددی برای پلاک تشخیص می دهند که باید در فاز شناسایی نویسه های پلاک، فیلتر شده و پلاکهای معتبر باقی بمانند.

در مواردی که تصویر دریافتی از دوربین، رنگی و با کیفیت خیلی خوبی باشد امکان استفاده از اطلاعات رنگ برای تشخیص محل پلاک وجود دارد. مثلا در پلاکهای استاندارد ایران، سمت چپ با یک نوار آبی رنگ پوشیده شده است که می تواند به خوبی شناسایی شود.

این روش، برای شرایط شب، یا تصاویر خاکستری و مواردی که رنگ آبی در اثر نور آفتاب از بین رفته باشد، کارایی ندارد.

روشهای دیگر، روشهای مبتنی بر تبدیلات هستند. مثلا استفاده از تبدیل هاف برای یافتن موقعیت خطوط و به تبع آن مستطیلهای داخل تصویر. تبدیل فوریه، تبدیل فوریه معکوس و استفاده از تبدیل موجک هم از روشهایی است که در مقالات گزارش شده اند.

پس از تشخیص موقعیت پلاک، باید نویسه های پلاک خوانده شود. برای پلاکخوانی، تصویر پلاک باید با روش مناسبی باینری شود (سیاه سفید)، سپس به کمک برچسب زنی مولفه ها، تک تک ارقام و حروف پلاک جدا می شوند. در نهایت شبکه عصبی یا SVM یا طبقه بند هوشمند دیگری مثل شبکه های کانولوشن CNN وظیفه بازشناسی ارقام و حروف را به عهده دارند.

روشهای دیگری هم هستند که فاز تشخیص موقعیت پلاک و تشخیص نویسه ها را یکباره انجام می دهند. این روش به دلیل کاهش مراحل الگوریتم، سرعت بالاتری نسبت به سایر روشها دارد.

بالا