پلاک خوان چیست؟پلاکخوان یا سامانه تشخیص پلاک، برنامه ای است که بدون دخالت کاربر، اعداد و حروف پلاک را از روی تصویر خودرو شناسایی کرده و گزارش می کند. در واقع پلاک خوان ابتدا با برخی تکنیکهای پردازش تصویر که در ادامه گفته می شود، موقعیتهای احتمالی پلاک را یافته و سپس با استفاده از روشهای شناسایی الگو، نویسه های مختلف پلاک را شناسایی کرده و رشته آن را تولید می کند.

پلاک خوان امروزه استفاده های فراوانی دارد و در سامانه هایی مثل مدیریت پارکینگ، کنترل تردد، نرم افزارهای عوارضی، دوربینهای طرح ترافیک، دوربینهای تشخیص سرعت، پارکبانها، پایانه های مرزی، ورودی باسکولها و مجتمع های مسکونی به منظور ثبت خودکار پلاک خودرو به کار می رود.

بالا